Giường xoan ta mẫu quạt GN

Kích thước:

Giường 1m2, giá bán 2.200.000đ/cái
Giường 1m4, giá bán 2.300.000đ/cái
Giường 1m6, giá bán 2.500.000đ/cái
Giường 1m8, giá bán 2.800.000đ/cái

Giá bán:2.200.000 VNĐ

Danh mục:

Chi tiết sản phẩm

GIƯỜNG NGỦ XOAN TA

Kích thước:

Giường 1m2, giá bán 2.200.000đ/cái
Giường 1m4, giá bán 2.300.000đ/cái
Giường 1m6, giá bán 2.500.000đ/cái
Giường 1m8, giá bán 2.800.000đ/cái

Tình trạng: MỚI 100%